In memoriam Josipini Židanik – Zmagoslavi

Josipina Židanik – Zmagoslava

Zmagoslava

10.3.1917 – 31.12.2008

 

Odlikovanja

 1. Spomenica 1941
 2. Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem
 3. Red za hrabrost
 4. Red zaslug za ljudstvo II. reda
 5. Odlikovanje 1977

Priznanja

 1. Priznanje OF 1944-1969 ob 25 letnici ustanovitve Srednjeprimorskega okrožja in okrajev Ajdovščina, Vipava, Gorica, Miren, Komen in Sežana podeljujejo Priznanje tovarišici Jožici Židanik – Zmagoslavi za njen prispevek v slavnem narodnoosvobodilnem boju slovenskega in vseh jugoslovanskih narodov v letih 1941-1945 proti fašizmu za osvoboditev zasužnjene domovine,
  29. November 1969 naroda
 2. Tov. Židanik Josipina, borka Gornjevipavske partizanske čete, 29.5.1942 – 11.4.1943.
  V najtežjih dneh boja Primorcev za osvoboditev izpod fašizma so borci Gornjevipavske partizanske čete s svojo hrabrostjo, požrtvovalnostjo, domovinsko zavestjo in žrtvami dali svoj neprecenljiv delež k bojni slavi partizanske vojske in rojstvu nove Titove Jugoslavije.
  Skupnost borcev Gornjevipavske partizanske čete Ajdovščina.
 3. Tovarišica Josipina Židanik – Zmagoslava prejme Spominsko značko Osvobodilne fronte slovenskega naroda za prispevek v NOB in v izgradnji samoupravne socialistične družbe ob 40-letnici OF slovenskega naroda,
  Nova Gorica, november 1981
 4. Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske podeljuje Svečano listino častnega člana Jožici Židanik za pomemben prispevek k delovanju te rodoljubne organizacije v boju proti italijanskemu fašizmu med dvema vojnama in za izkazano domovinsko ljubezen,vero in požrtvovalnost v času najhujšega zatiranja primorskega ljudstva,
  Koper, 14. December 2002
 5. Medaglia della Liberta, Giuseppina Židanik, ANPPIA Associazione Nazionale Preseguitati Politici Italiani Antifascisti, Comitato Provinciale di Bologna,
  25. Lugio 1993
 6. Smučarska Zveza Slovenije: Priznanje Jožici Židanik za prizadevno sodelovanje, pomoč in zasluge pri razvoju naše organizacije,
  Smučarski klub Podkraj, Ljubljana, dne 29.9.1984

 

Wikipedija:

Josipina Židanik